Search
Add Listing
Sign In

Home

Tu powstaje Informator Ślężański

Stwórz go z nami.

Dodaj swój obiekt/usługę i wypełnij formularz

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach
projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”
"Wydanie podręcznego informatora Ślęza-Info, w formie drukowanej mapy"

Zadanie 01/G/OP/6/2019

fotografia: Romain Guénard

Sign In Informator Ślężański

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password